Uroczyste otwarcie pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Nowy pawilon to nie tylko 162 dodatkowe miejsca zakwaterowania dla skazanych, to także szansa na zwiększenie zatrudnienia wśród skazanych i korzyści dla lokalnych przedsiębiorców.

Gości, którzy przybyli na uroczystość otwarcia i przekazania do użytku pawilonu mieszkalnego powitał Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak. Następnie głos zabrali kolejno Pan Michał Woś – Wiceminister Sprawiedliwości, Pan Marcin Sławecki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie. Poświęcenia obiektu dokonał Biskup Siedlecki ks. dr Kazimierz Gurda. W dalszej części uroczystości dokonano symbolicznego otwarcia budynku penitencjarnego i przecięcia wstęgi. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wysłuchać prelekcji dotyczącej historii siedleckiej jednostki penitencjarnej, jej funkcjonowania na przestrzeni ostatnich lat oraz powstania nowoczesnego pawilonu mieszkalnego. Po części oficjalnej zaproszeni Goście zwiedzili nowo wybudowany pawilon mieszkalny. Wydarzeniu towarzyszyła możliwość zapoznania się z wystawą tematyczną dotyczącą Zakładu Karnego w Siedlcach. Oprócz ww. Gości w otwarciu nowo wybudowanego pawilonu mieszkalnego udział wzięli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, lokalnych władz samorządowych, instytucji państwowych, sądownictwa, uczelni wyższych, instytucji charytatywnych i społecznych, związków zawodowych, podmiotów współpracujących z zakładem karnym w zakresie readaptacji osób pozbawionych wolności i zatrudnienia skazanych, kadry siedleckiej jednostki penitencjarnej oraz duchowieństwa.

Zakład Karny w Siedlcach jest jedną z najstarszych jednostek penitencjarnych w kraju i najstarszą jednostką okręgu warszawskiego. Liczy niespełna 178 lat. Tutaj historia przeplata się z nowoczesnymi rozwiązaniami. Do niedawna pojemność siedleckiej jednostki penitencjarnej wynosiła 700 miejsc. Oddanie do użytkowania nowo wybudowanego pawilonu mieszkalnego niesie za sobą zwiększenie pojemności zakładu karnego do 862 miejsc. Budynek mieszkalny wybudowano zgodnie ze standardami europejskimi, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku. Środki na budowę obiektu zostały zabezpieczone w ramach programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020. Nadmienić należy, że była to pierwsza ustawa modernizacyjna w naszej formacji mundurowej od 1989 roku. Pawilon jest budynkiem niepodpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych dającym możliwość zakwaterowania 162 osadzonych w celach 4 i 5-osobowych.

Nowy pawilon penitencjarny pozwoli zwiększyć możliwości realizacji oddziaływań penitencjarnych poprzez pracę. Zwiększenie pojemności Zakładu Karnego w Siedlcach to zwiększenie liczby osadzonych, którzy będą mogli m.in. podjąć zatrudnienie, w tym na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Praca osadzonych ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, pozwalający na zdobycie nowych umiejętności zawodowych ale też wymiar społeczny. Skazani poprzez pracę spłacają dług, zadośćuczynienie wobec społeczeństwa. Dzięki pracy mają też możliwość spłaty swoich zobowiązań finansowych, grzywien czy zobowiązań alimentacyjnych. Nowoczesny pawilon to także poprawa warunków pracy dla funkcjonariuszy. Ergonomiczne pokoje kadry penitencjarnej i ochronnej, wyposażenie pomieszczeń służbowych, zaplecze socjalne – wszystko to wpływa na komfort pełnienia służby. Oddanie do użytkowania nowego pawilonu to również nowe miejsca pracy i służby. Otwierają się więc nowe możliwość dla wszystkich, którzy chcieliby swoją karierę zawodową związać ze Służbą Więzienną. Nowo wybudowany pawilon posiada wiele udogodnień związanych z bezpieczeństwem. W budynku i jego otoczeniu zastosowano nowoczesny system monitoringu, zainstalowano wiele zabezpieczeń techniczno-ochronnych, systemów alarmowania. Wszystko to wpływa na bezpieczeństwo funkcjonariuszy a przede wszystkim ma na celu zapewnić najwyższy poziom ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładzie karnym.

Aktualnie Zakład Karny w Siedlcach jest nowoczesną jednostką penitencjarną, w której historia przeplata się ze współczesnymi rozwiązaniami techniki. Warto przy tym podkreślić, że mimo zastosowania nowoczesnych rozwiązań siedlecka jednostka penitencjarna nie straciła klimatu zabytkowego obiektu.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda