Niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony w Kownatach

Podczas prac ziemnych w Kownatach, w powiecie Łosickim, znaleziono niebezpieczne pozostałości z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony. Niewybuch został zabrany przez saperów na poligon celem zneutralizowania.

2 lutego oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łosicach został powiadomiony o znalezieniu niewybuchów na jeden z posesji w Kownatach. Niebezpieczne pozostałości z czasów wojny zostały ujawnione podczas wykonywania prac ziemnych. Skierowany na miejsce policjant zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym wspólnie z pracownikiem Starostwa Powiatowego ds. Zarządzania kryzysowego potwierdzili, że jest to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Do czasu przybycia patrolu saperskiego z Wesołej znalezisko zabezpieczali łosiccy policjanci. 4 lutego na miejsce przybył Patrol Rozminowania z Jednostki Wojskowej Warszawa-Wesoła. Pocisk artyleryjski został zabezpieczony przez warszawskich saperów w specjalistycznym pojeździe pirotechnicznym i przetransportowany na poligon celem neutralizacji.

Postępowanie w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło sporo czasu, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

W razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:

  1. Nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić przedmiotu wybuchowego.
    1. Niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia.
      1. Niezwłocznie powiadomić Policję lub Centrum Zarządzania Kryzysowego

 „KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW”
Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
 
źródło: Policja Łosice, autor: mł. asp. Weronika Wujek

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda