Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Prezydent Miasta Siedlce na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r., poz. 430)  ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

Więcej informacji TUTAJ

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda