Kierunek lekarski w UPH Siedlce

Decyzją z dnia 13 kwietnia 2023 roku Minister Edukacji i Nauki udzielił pozwolenia na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Pierwsi studenci  rozpoczną zajęcia w nowym roku akademickim 2023/2024.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz kształci na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia i dietetyka. Kierunki te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia.
Uniwersytet posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, zapewniającą możliwość realizacji zajęć i osiąganie przez studentów efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Realizowane są inwestycje mające wzmocnić potencjał naukowo-dydaktyczny.
Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach znacząco podniesie prestiż regionu oraz wpłynie na poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej. Realizacja tego wielkiego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dobrej współpracy z parlamentarzystami, władzami samorządowymi i placówkami ochrony zdrowia.

źródło: UPH Siedlce

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda