Obowiązek montażu zaworów antyskażeniowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o  w Siedlcach informuje, że zgodnie z zapisami §113 ust. 7 oraz §115 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225) każda instalacja wodociągowa powinna być wyposażona w zawór antyskażeniowy, mający na celu ochronę wody przed możliwością skażenia wtórnego, czyli spowodowanego przepływem zwrotnym oraz stabilizacji pracy instalacji wodociągowej.

Więcej informacji:
http://pwik.siedlce.pl/news/content/706

źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o  w Siedlcach

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda