Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Siedlce informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu również do bydła, oprócz faktur na zakup oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 3-31 października 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Siedlce pod numerem telefonu 25/ 63 277 31 w. 54, 57, 59, 83.

źródło: Urząd Gminy Siedlce

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda