Uroczyste przekazanie komputerów

Gmina Siedlce w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – PPGR” pozyskała grant w wysokości 134.462,00 zł na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z ówczesnym wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zakupione laptopy umożliwiają dzieciom, które nie posiadają komputerów, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

W dniu 30.03.2022 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Siedlce.

W dniu 28.06.2022r. Wójt Gminy Siedlce dokonał uroczystego przekazania komputerów dzieciom w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlce.

Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina-PPGR” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

źródło: samorzad.gov.pl

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda