Dodatkowa weryfikacja w Budżecie Obywatelskim

Dodatkowa weryfikacja w Budżecie Obywatelskim

2022-05-16 Wyłączono przez admin

Komisja do obliczenia i ustalenia wyników głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, powołana Zarządzeniem Nr 161/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 maja 2022 r. informuje, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęła decyzję o dodatkowej weryfikacji oddanych głosów.

Z uwagi na powyższe, podanie zbiorczych wyników głosowania na poszczególne projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.