Informacja o liczbie zarejestrowanych zdarzeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach w roku 2021

Okręgiem działania Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach jest miasto Siedlce i gminy: Siedlce, Domanice, Paprotnia i Suchożebry – w sumie około 100 000 tys. mieszkańców.

Urodzenia:
Zarejestrowano – 2 324 urodzenia (w tym 558 drogą elektroniczną) z tego 1 143 – kobiet i 1 181 – mężczyzn.
W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 145 urodzeń, z liczby 2 324 urodzeń – 742 dzieci zameldowano w Siedlcach,

Najczęściej nadawane imiona dzieciom :
Dziewczynki: Alicja,Zuzanna, Maria, Zofia, Laura, Julia,Oliwia, Lena, Pola, Maja.
Chłopcy: Aleksander, Antoni, Mikołaj,Jan, Jakub, Marcel, Franciszek, Szymon, Filip, Stanisław.

Małżeństwa:
Zarejestrowano – 482 małżeństw, w tym:

 • cywilne – 151
 • konkordatowe – 331

w tym 36 małżeństw z cudzoziemcami.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 52 zarejestrowanych małżeństw ,

 • udzielono – 6 ślubów poza lokalem USC (zakład karny, miejsce wybrane przez małżonków).

Zgony:
Zarejestrowano – 2 061 zgonów.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 300 zgonów.

Ponadto w roku 2021:

 • wydano 15 956 odpisów aktów stanu cywilnego ( w formie papierowej i elektronicznej), wzrost o 2 744
 • migracje 8 356 aktów (przeniesienie aktów ze starej bazy do Rejestru Stanu Cywilnego), wzrost o 1 063 akty
 • wpisano 1 434 wzmianek w aktach stanu cywilnego, wzrost o 384 ( w tym 220 wzmianek o rozwodach, wzrost o 45)
 • naniesiono 5 299 przypisków do aktów stanu cywilnego, wzrost o 719
 • wydano 3 732 zaświadczenia ( w formie papierowej i elektronicznej), wzrost o1 050
 • sporządzono 362 protokołów uznania dziecka, wzrost o 54
 • wydano 64 decyzje o zmianie imion i nazwisk, wzrost o 1 decyzję
 • wpisano 190 zagranicznych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, wzrost o 34 akty
 • 26 par otrzymało medale „za długoletnie pożycie małżeńskie”.

źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka Prywatności
Zgoda