Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycja towarzyszącą

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycja towarzyszącą

2022-01-04 Wyłączono przez admin

Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze z garażem podziemnym, na działkach nr geod.19/6, 19/7, 20/4, 20/5, 22/7, 22/8, 23/7, 23/8, 23/10, 23/11, 26/8, 27/4, 27/5, 27/6, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 57/9, 57/13 w obrębie 50,

jednostka ewidencyjna 146401_1 Miasto Siedlce, przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na budowie zjazdu, na działkach nr geod.: 19/3, 20/4 w obrębie 50, jednostka ewidencyjna 146401_1 Miasto Siedlce, na stronie https://bip.siedlce.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:

-w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 24 stycznia 2022 r.

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze z garażem podziemnym przy ul.Kazimierza Pułaskiego (w głębi) wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na budowie zjazdu. (pdf,83.62MB)

źródło: UM Siedlce